hotline Hotline: 0965436609 / 0921795634 / 0439362592 / 0942990626 /

Email info@avietnam.vn

Không có căn cứ pháp luật

10/05/2018

233

Lê Nguyễn Hoàng Ân (anhoangnguyen12@yahoo.com) phản ánh: "Tôi xin nghỉ không hưởng lương 2 tháng để điều trị bệnh, được công ty đồng ý. Khi trở lại làm việc, công ty yêu cầu tôi cung cấp giấy ra viện hoặc bệnh án nhưng tôi không đồng ý vì muốn giữ bí mật về tình trạng bệnh của mình. Do vậy, công ty nói sẽ xem thời gian tôi nghỉ việc là không có lý do, tức tự ý bỏ việc...".

 Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định, người lao động muốn nghỉ không hưởng lương thì phải thỏa thuận và được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Không có căn cứ pháp luật - Ảnh 1.
 

 Đối chiếu với trường hợp trên, chị Ân xin nghỉ việc không hưởng lương 2 tháng và đã được sự đồng ý của công ty nên không thể xem là nghỉ việc không lý do. Mặt khác, nếu trước đó giữa hai bên không có thỏa thuận về việc phải cung cấp bệnh án, giấy ra viện mà sau đó công ty lại yêu cầu người lao động xuất trình là không đúng. Việc công ty vin vào lý do đó để cho rằng thời gian nghỉ việc không hưởng lương của chị Ân là tự ý bỏ việc là không có căn cứ pháp luật.

THeo nld.com.vn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.