hotline Hotline: 0965436609 / 0903218529 / 0439362592 / 0942990626 /

Email info@avietnam.vn

CHIỀU KIẾP BẠC

20/12/2017

218

LÊ TRỌNG ANH

 Nắng vàng vương sợi trên đỉnh núi

Hoàng hôn trải bạc Lục Đầu Giang

Mây hồng vần vũ trên Bắc Đẩu

Nam Tào trăng sớm ghé đầu non

 

Chiều chiều đứng trước Đền Kiếp Bạc

Phong thủy khí thiêng tụ núi sông

Trời đất sinh ra miền linh - kiệt

Dành riêng thờ phụng Đức Thánh Trần.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.